Esélyegyenlőségi program 2019-2024

A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

1. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfelada

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

Geresdlak 2020