Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Geresdlak Község Polgármesteri Program
2014-

"Geresdlak-együtt vagyunk sikeresek!"

Az elmúlt ciklusban kialakult az új önkormányzatokat érintő struktúra, mely jelentős változást jelentett Geresdlak Község Önkormányzata életében is.

A körjegyzőségek közös hivatallá alakultak, az iskolánkat az állam üzemelteti, az óvodánk visszakerült  önkormányzatunkhoz, Pécsváradi Járáshoz tartozunk, a Mohácsi Kistérségi tagságot megtartva beléptünk a Pécsváradi Kistérségbe, a szennyvízrendszer üzemeltetését a Baranya-Víz Kft. vette át.

Az előttünk álló 5 éves ciklusban komoly átalakítások nem várhatóak.

Kialakult, stabil környezetben fogunk dolgozni, törekedve az új uniós költségvetés pályázati lehetőségeinek kiaknázására.

Polgármesteri programom fő célkitűzései
   I. Az   Önkormányzat és intézményei működőképességének fenntartása
   II. Fejlesztések
   III. Programok
   IV. Együttműködés
   V. Egyesületeink támogatása

I. Működőképesség fenntartása

Az önkormányzatunk kirendeltsége az Erzsébeti közös hivatal részeként működik 3 fő nyolcórás, 1 fő négy órás köztisztviselővel, heti két nap jegyzői referens és jegyző munkájával.

A hivatal anyagi finanszírozása az állami támogatáson felül Geresdlak Önkormányzatának közel 1 millió Ft-jába kerül évente.
A pályázatok előkészítése, és a kulturális programok szervezése egy fő legalább négy órás munkaerő felvételét igényli.

Javaslom bevezetni Geresdlakon a Falugondnoki Rendszert, mely felváltaná a jelenlegit, s költséghatékony, támogatott formában üzemeltetnénk.
A közösségi házunk és konyhánk fejlesztésén túl törekedni fogunk az étkezési létszám bővítésére a  lakosság,  csoportok és új települések bevonásával.
Az óvodánk üzemeltetése a gyermeklétszámtól függ elsősorban. A szükséges óvodai létszámot körzetünkből kell biztosítani, megtartva , sőt fejlesztve a szállítási, biztonsági komfortot.

Rendelő intézet esetén a jelenlegi struktúrát (tulajdon-bérlet) kívánom megtartani.
Intézményeink fejlesztésénél az energia-fejlesztésnek kell prioritást élveznie, mellyel költségeinket jelentős mértékben csökkenteni fogjuk.

II. Fejlesztések

A jövőben is alapelvünk, hogy nagyobb léptékű fejlesztések esetében, csak 100%-os finanszírozású pályázatokon veszünk részt. Az önerő biztosítását költségvetésünkből nem tudjuk megoldani.

Az energetikai korszerűsítéseket előnyben részesítjük valamennyi intézményünknél.

Orvosi rendelőnkben, pályázatunk nyertessége esetén teljes körű korszerűsítést, eszközellátást fogunk megvalósítani ( beruházás összege 58 millió Ft).

A Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztését, a napelemes fűtéskorszerűsítésre beadott 35 milliós pályázati összeg elnyeréséből szeretnénk megcsinálni.
Geresdlakon, egy a településünk körzetét is ellátó nyugdíjas otthont szeretnénk megépíteni. A szükséges felmérési, előkészületi  munkákat a napokban kezdik meg szakemberek.

A Közösségi Házunk konyhájának teljes korszerűsítését tervezem.
Településünkön korszerű kamerarendszert kell telepítenünk, szolgálva biztonságunkat.
Tervezem, hogy a Geresdi Kultúrházat, rendelőt és a klubot pályázati pénz segítségével felújítjuk.


III. Programok

Geresdlak Községben az évek során kialakult programjainkat fogjuk  megrendezni:
  - az év eleji svábbál
  - március 15.
  - borverseny, áprilisban
  - finn-magyar majális
  - augusztusban  - szurdokfeszt
                             - Kisgeresden augusztus 20. megünneplése
                             - Búcsú
  - szüreti mulatság szeptemberben
  - Rally
  - Geresdlaki Gőzgombóc-fesztivál októberben
  - Köszönöm Parti
  - Mézeskalácsfalva kiállítás Advent első vasárnapján
  - Nyugdíjas-karácsony
Koffán Galériában rendszeres kiállításokat rendezünk, legalább évi két megnyitóval.
Kiállítások és szervezőik támogatását kiemelt feladatunk között tartjuk.

IV. Együttműködés

Geresdlak Község Önkormányzata legfőbb együttműködő partnerének tekinti a Geresdlaki Német Önkormányzatot és a Német Klub Kulturális Barátsági Egyesületét.

Együttműködésünk fontos területe a helyi vállalkozóink, kiemelten a legnagyobb helyi munkaadó a Geresdlaki Mg-i Zrt.

Fontos, hogy településünk fenntartsa tagságát az önkormányzati szövetségben (TÖOSZ), a Mohácsi és Pécsváradi Kistérségben.

Testvér-települési kapcsolatainkat Finnországban  uniós pályázatok segítségével és a helyi finn barátainkkal karöltve fejlesztjük.

Az osztrák, Grambach községgel az együttműködést a Német Önkormányzatunkkal közösen aknázzuk ki.

Testvértelepülésünk Zebegény elnyerte Európa második legszebb, legvirágosabb települése címét. Szeretném, ha hasznosíthatnánk tapasztalataikat ezen a területen is.

V. Egyesületeink

Geresdlakon büszkék vagyunk egyesületeinkre, öntevékeny köreinkre.
Tevékenységükkel a kultúra, a sport, a közélet területén öregbítették településünk hírnevét.
A közösségi lét és az együttműködés, az élhető Geresdlak köszönhető nekik.

Anyagi támogatásukat javaslom az eddigi szinten megtartani, úgy, hogy a kulturális terület és a nyugdíjasok támogatási arányát növeljük.
A Német klub, az Egyházi Kórusunk, a Pacsirta Kórusunk a kultúra területén alkotnak maradandót.
A nyugdíjas klubunk  támogatását növelni kell, támogatni javaslom színes programjaikat mindkét falurészben.
A Dózsa SE támogatását javaslom a jövőben is. Fontos számunkra, hogy fiataljaink sportoljanak, megéljék az egyesületi életet. Kiemelten fontosnak tartom,  a geresdlaki fiatalok előtérbe helyezését, kiemelését .
A Polgárőr Egyesület együtt működik a körzeti megbízottal.

Szükségesnek tartom, hogy egyesületeinket, klubjainkat évente kétszer hallgassa meg testületünk, melyet  építsünk be éves munkatervünkbe.


Köszönöm a bizalmat:  Dr. Habjánecz Tibor polgármester

Geresdlak 2020