Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Közszolgáltatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Geresdlak 2020