Esélyegyenlőségi program 2019-2024

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Geresdlak Község Önkormányzat 1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbizton

Kapcsolódó dokumentum:
Geresdlak Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzata
Frissítés: A változásokat követően azonnal, Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:

az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Geresdlak 2020