2015. évi rendeletek

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások helyi szabályairól
(Módosította a 4/2016. (III.1.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen
.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívül helyezve: 2015. március 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető
innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete
Geresdlak Önkormányzata
2015. évi költségvetéséről
(Módosította a 24/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet)
(Hatályon kívü helyezve: 2016. március 11.)

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
4/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló
13/2013. (XII.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló
7/2014. (VII.21.) számú önkormányzati rendeletének
hatlyon kívül helyezéséről szóló 8/2014. (VIII.5.) számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről
(Hatályon kívül helyezve: 2015. április 21.)

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
5/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi környezetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól szóló
8/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a helyi gyermekvédelmi ellátásokról
(Módosította az 5/2016. (III.1.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
7/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
az intézményekben alkalmazandó
nyersanyagnormákról és térítési díjakról
(Módosította az 1/2016. (II.1.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
8/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelete
a kerti hulladék égetésére, valamint a tűzgyújtásra
vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (II.27.)
önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. május 5.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
9/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn
kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi
kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól,
valamint a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
10/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazásról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
11/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
(Hatályon kívü helyezve: 2016. május 11.)

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
12/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a településképi véleményezési és bejelentési eljárásról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
13/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevétele esetén
fizetendő díjakról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
14/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a közterületek rendjéről és használatáról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
15/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal
érintett közterületekre gépjárművel
történő behajtás engedélyezésének rendjéről

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
16/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló
12/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. május 17.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
17/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
18/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
(Módosította a 27/2015. (XI.25.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
19/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelete
az állattartás helyi szabályairól

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
20/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(Módosította a 25/2015. (XI.30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
21/2015. (VIII.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 5/2012. (VI.4.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. augusztus 27.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
22/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az épített környezet értékeinek helyi védelméről
(Módosította a 3/2016. (II.5.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
23/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi jelentőségű természeti
elemek védetté nyilvánításáról

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
24/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. december 1.)

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
25/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló
20/2015. (VII.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
26/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2014. (IV.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. november 26.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
27/2015. (XI.25.) önkormányzati rendelete
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló
18/2015. (VI.1.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2015. november27.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
28/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
7/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2016. január 2.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
29/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a fás szárú növények védelméről

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
30/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívü helyezve: 2016. március 11.)

Geresdlak Község Önkormányzat képviselő-testületének
31/2015. (XII.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló 5/2012. (VI.4.) számú
önkormányzati rendelete módosításáról
(Hatályon kívü helyezve: 2016. január 1.)
Hatályos egységes szerkezet letölthető innen.

Geresdlak 2010