Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Belterületi utak fejlesztése Geresdlakon

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 PROJEKT
AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL és HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI
EL?IRÁNYZATBÓL VISSZA NEM TÉRÍTEND? TÁMOGATÁS

Kedvezményezett: Geresdlak Község Önkormányzata
Támogatás összege: 45.885.717,- Ft
Mértéke: 100%

Tervezett befejezés dátuma: 2024.09.29.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00002BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE GERESDLAKON

TOP_PLUSZ-1.2.3-21 PROJEKT

AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAPBÓL és HAZAI KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI EL?IRÁNYZATBÓL VISSZA NEM TÉRÍTEND? TÁMOGATÁS


Kedvezményezett: Geresdlak Község Önkormányzata
Támogatás összege: 45.885.717,- Ft
Mértéke: 100%
A projekt tartalma:
A projekt keretén belül Geresdlak Község Önkormányzata a saját tulajdonában álló, két leromlott állapotú, belterületi útjának alábbi útszakaszait kívánja felújítani: 7733 Geresdlak, Kisgeresd 707 hrsz – gy?jt?út (213 m hosszú) ill. 7733 Geresdlak, Véméndi utca 35/5, melynek folytatása a Gellért utca 35/6 hrsz - kiszolgálóút (347 m hosszú).
A felújítás során az alábbi munkálatok lesznek elvégezve:
A Véméndi és Gellért utcák (35/5, 35/6 hrsz) tervezett szakasza a 21. hrsz saroktól a 35/6 hrsz útcsatlakozásig tart (az úthoz tartozó beállókkal), hossza 347 m, szélessége 3,5 m, részben földpartok között halad. A meglév? aszfalt kopóréteg a helyi hibáinak a javítása után a tervezett új AC11 kopóréteg fogadására alkalmas, az új kopóréteg 4-5 cm vastagságú lesz, a beépítése az út egyéb körülményeit nem változtatja meg. A földpadkák rendezett szélessége 50 cm lesz.
A Kisgeresd 707 hrsz felújítandó szakasza a településrészre bevezet? útszakasz a 708 hrsz és a 706/2 hrsz között. Tervezett hossza 213 m, szélessége 3,50 m, sík területen halad. A meglév? aszfalt kopóréteg a helyi hibáinak a javítása után a tervezett új AC11 kopóréteg fogadására alkalmas, az új kopóréteg 4-5 cm vastagságú lesz, a beépítése az út egyéb körülményeit nem változtatja meg. A földpadkák rendezett szélessége 50 cm lesz.
Közlekedésbiztonsági fejlesztés érdekében a kopóréteg beépítése után a keresztez?dést?l 30 méterrel forgalomcsillapító eszközként fekv?rend?r kerül építésre. Növényzettel elérhet? zajcsillapítás megvalósítása érdekében a Kisgeresdi út mellett 60 m hosszban sövény telepítésére/ültetésére kerül sor. Továbbá a projekt részeként kiegészít? infrastrukturális elemként összesen 20 db (2*2*5 db - mindkét útszakaszon) kerékpár tárolót helyezünk el.


Tervezett befejezés dátuma: 2024.09.29.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BA1-2022-00002

Tábla

Geresdlak 2020