Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

1.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontba

Baranya Megyei Kormányhivatal
Dr. Horváth Zoltán kormánymegbízott
Dr. Jászberényi Gábor főigazgató
Székhely: 7623 Pécs, József A. u. 10.
Tel.: +36 72/507-000
Fax: +36 72/507-012
E-Mail: hivatal@bamkh.hu
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya/

Geresdlak 2020