Esélyegyenlőségi program 2019-2024

A szerv által alapított közalapítványok

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre.

Geresdlak 2020