okok Elérhetőségi adatok


Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Elérhetőségi adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Geresdlak Község Önkormányzata
Székhely: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Telefon: +36 69/349-101
Fax: +36 69/349-101
E-Mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com
Honlap: www.geresdlak.hu

Ügyfélszolgálat elérhetõségei:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Geresdlaki Kirendeltsége
7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Telefon: +36 69/349-101
Fax: +36 69/349-101
E-Mail: geresdlak.onkormanyzat@gmail.com; hivatal@erzsebetikoh.hu
Honlap: www.geresdlak.hu; www.erzsebetikoh.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő-Kedd8-12 óra13-15.30 óra
Szerda13-15.30 óra
Csütörtök8-12 óra13-15.30 óra
Péntek8-12 óra

Német Önkormányzat Geresdlak
Székhely: 7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
Telefon: +36 69/349-101
Fax: +36 69/349-101
E-Mail: glaknemet@gmail.com

2. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzõje
dr Matesz Tímea
Elérhetõségek:
Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal
7661 Erzsébet, Fõ u. 135.
Telefon: +36 69/351-102
Fax: +36 69/351-102

Ügyfélfogadás:
Erzsébeti Székhelyhivatal: Csütörtök 13.00-16.00 óra
Geresdlaki Kirendeltség: Kedd 13.00-15.00 óra
Nagypalli Kirendeltség: Szerda 9.00-11.00 óra

3. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Dr. Habjánecz Tiborpolgármestergeresdlak.onkormányzat@gmail.com
János Ambrus Lászlónéalpolgármester
Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriellaképviselõ
Fischer Csabaképviselõ
Reith Ivettképviselõ
Ügyrendi Bizottság tagjai:

Fekete Tiborné Dr. Rajnai Gabriella képviselõ/elnök
Fischer Csaba képviselõ
Reith Ivett képviselõ

Német Önkormányzat Geresdlak tagjai:

Kollárné Múth Edina
Schulteisz Józsefné
Mayerné Gál Alexandra
Schulteisz Balázs
Szűcsné Mezei Anett

Geresdlak 2020