Esélyegyenlőségi program 2019-2024

Támogatások

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve,

az adott közérdekű adat a szervnél nem áll rendelkezésre

Geresdlak 2020