Rendeletek

 Geresdlak Község Önkormányzat 2013. évi rendeletei:Geresdlak Község Önkormányzat 1/2013. (II.18.) rendelete
Geresdlak Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Hatályon kívülhelyezve: 2014. március 10.)


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete a sportrólGeresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2013. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának elfogadásáról

(Hatályon kívül helyezve: 2014. május 27.)


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló
4/2012 ( VI.04.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
(hatályon kívül helyezve 2014.01.01-től)


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2013. ( IX.20.) önkormányzati rendelete
a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2013 (X.10.) számú rendelete Geresdlak Község 2013. évi költségvetéséről szóló
1/2013 (III.10.) számú rendelet módosítására
(Hatályon kívül helyezve: 2014. március 10.)

Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013 (XII.30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 
(Módosították a 28/2015. (XII.30.) és a 8/2016. (VI.30.) számú önkormányzati rendeletek)
Hatályos egységes szerkezet letölthető
innen.

Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a helyi környzetvédelemről és köztisztaság helyi szabályairól
(Módosította a 8/2015. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető
innen.


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére
vonatkozó helyi közszolgáltatásról


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a magánerős lakossági útépítés, útfelújítás és közműfejlesztés szervezéséről,
önkormányzati támogatási rendszeréről és az érdekeltségi hozzájárulásról


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a 2014. évi átmeneti gazdálkodásról
(Hatályon kívül helyezve: 2014. március 10.)


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvető szabályairól
(Módosította a 16/2015. (V.15.) számú önkormányzati rendelet)
Hatályos egységes szerkezet letölthető
innen.


Geresdlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
(Módosították a 2/2014. (II.27.), a 7/2014. (VII.21.), 8/2014. (VIII.5.), 9/2014. (VIII.5.) számú önkormányzati rendeletek)
Hatályon kívül helyezve: 2015. március 1.Geresdlak 2010